KŁ Gryf » Aktualności » Otwarcie naszego Siedliska
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Otwarcie naszego Siedliska
Uoczyste otwacie Siedliska Koła Łowieckiego Gyf w Słupsku
Uroczyste otwarcie Siedliska Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku
W dniu 3 czerwca 2017 roku w samo południe przy słonecznej pogodzie oddano do użytku Siedlisko Koła Łowieckiego „Gryf” w Słupsku. Siedlisko powstało w Skórzynie – gmina Główczyce na terenie naszych obwodów łowieckich w sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego. Historia Siedliska rozpoczyna się od uchwały Walnego Zgromadzenia naszego Koła o zakupie gruntu pod budowę wiaty na szkolenia i spotkania myśliwych. Po czterech latach nowy zarząd Koła postanowił zrealizować podjętą uchwałę zmieniając pierwotne założenia. 4 sierpnia 2015 roku w obrocie prywatnym zakupiono 1,72 ha gruntu z przeznaczeniem 0.4 ha na potrzeby Siedliska, a pozostałą część na poletko żerowe.
Od wrześniu 2015 roku uzyskaliśmy warunki przyłączenia do sieci energetycznej, następnie decyzję o warunkach zabudowy, a 16 kwietnia 2016 ARCH – ERS Pracownia Projektowa Spółką z o.o. z Miastka wykonała projekt budowlany. 26 maja 2016 roku Walne Zgromadzenie przyjęło założenia projektowe i zatwierdziło budżet na budowę w roku gospodarczym 2016/2017. Od tego momentu prace nabrały przyspieszenia. 17 czerwca 2016 roku podpisana została umowę z generalnym wykonawcą Firmą WYGOCKI – Andrzej Wygocki z Ciemina. Podwykonawcą sieci wodno – kanalizacyjnej został nasz Kolega Wiesław Dubielski. 22 lipca 2016 roku uzyskaliśmy pozwolenie Starosty Słupskiego na budowę. 15 maja 2017 roku zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych.
Wybudowana altana z grillem posiada 257 m2 powierzchni użytkowej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na 120 miejsc siedzących służyć będzie do szeroko rozumianej działalności łowieckiej, edukacyjnej, spotkań z młodzieżą szkolną, spotkań integracyjnych naszych myśliwych ze społecznością lokalną. Dzięki tym wszystkim zdarzeniom w tak szybkim czasie mogliśmy w dniu 3 czerwca 2017roku dokonać otwarcia naszego Siedliska.
Przy naszym Siedlisku powstała piękna kapliczka Św. Huberta, która wraz z całym obiektem została poświęcona przez Ks. Grzegorza Stępniaka – proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Główczyc w towarzystwie przyjaciela naszych myśliwych Ks. Feliksa Samulaka – proboszcza parafii Św. Antoniego Padewskiego z Jezierzyc k/Słupska oraz Bogdana Pipka – proboszcza parafii grekokatolickiej Nadania Św. Jana Chrzciciela ze Słupska.
Otwarcie naszego siedliska zaszczycili swoją obecnością nasi przyjaciele z Andrzejem Gdulą – Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej na czele. Tablicę pamiątkową odsłonił fundator Marian Wilczewski – Łowczy Okręgowy ze Słupska w towarzystwie Huberta Oleszka Łowczego KŁ „Gryf”. Przecięcie wstęgi dokonali Prezes NRŁ Kol. Andrzej Gdula, pan Arkadiusz Hofman zastępca wójta Gminy Główczyce, Jerzy Barbarowicz – Prezes Okręgowej Rady łowieckiej ze Słupska oraz prezes KŁ „Gryf” Słupsk Jan Rudewicz. W uroczystości otwarcia uczestniczyli Arkadiusza Walach – wójt gminy Smołdzino, Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego, pani Danuta May dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Główczycach.
Koledzy Janusz Lubiński, Jacek Michałowski, Mateusz Michałowski, Bartosz Michnowski, Władysław Pawłów, Zdzisław Starkowski i Marek Szymczak otrzymali kordelasy i medale pamiątkowe, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w realizację tego zadania inwestycyjnego, w tym również w wymiarze finansowym.
Piękną oprawę uroczystości otwarcia zapewniła młodzież ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie. Po uroczystym otwarciu odbyła się biesiada myśliwska do godzin wieczornych. Wszystkie zamieszczone zdjęcia wykonał Zbigniew Bielecki.
- DARZ BÓR!
Jan Rudewicz
Prezes KŁ Gryf
Galeria zdjęć
Powoli gromadzą się myśliwi i GościeKs. Grzegorz Stępniak ks. Feliks Samulak i proboszcz Parafii Greckokatolickiej Bogdan Pipka Święcenie kapliczki św. HubertaŁowczy Okręgowy Kol. Marian Wilczewski odsłania tablicę pamiątkowąPoczet sztandarowy Koła Łowieckiego GryfKs. Feliks Samulak święci tablicę pamiątkowąŁowczy okręg. Marian Wilczewski Prezes NRŁ Andrzej Gdula Prezes ORŁ Jerzy BarbarowiczPoczet sztandarowy Koła Łowieckiego GryfPrezes NRŁ Kol. Andrzej GdulaPrezes Okręgowej Rady łowieckiej ze Słupska Kol. Jerzy BarbarowiczPan Arkadiusz Hofman; zastępca wójta Gminy GłówczycePrezes KŁ Gryf Słupsk Kol. Jan RudewiczSiedlisko otwarte!Młodzież ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w BytowieZnamienici GościeProboszcz Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Św. Jana ChrzcicielaPrezes KŁ Gryf Kol. Jan Rudewicz składa podziękowania Gościom i myśliwymPodziękowanie dla Wykonawcy; Marzenie i Andrzejowi WygockimKol. Władysław PawłówKol. Zdzisław StarkowskiKol. Marek SzymczakPrezes Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Andrzej GdulaPrzemawia Prezes ORŁ Jerzy BarbarowiczSygnaliści grają sygnał PosiłekPodano do stołu jadła i napitkiPamiątkowe zdjęcieKoledzy; Zdzisław, Roman, Bogdan i RemigiuszBez pieczonego dzika, się nie obędzieWnętrze naszego SiedliskaAneks kuchennyPrezes KŁ Gryf z Kol. Marianem WłodarczykiemNemrodzi wyruszają na ambony ... :)Do następnego spotkania!